PEANUT BUTTER COOKIES

1 1/2 ka tasang inayag nga harina
1/2 sa kutsaritang baking powder
3/4 sa kutsaritang asin
3/4 sa kutsaritang cinnamon
1/4 sa kutsaritang nutmeg
1/2 sa tasang mantekilya
1/2 sa tasang peanut butter
1 ka tasang asukal
1 ka itlog
1 ka hinog nga saging
1 1/2 ka tasang oatmeal nga daling maluto

Dungana pag-ayag ang harina, baking powder, asin, cinnamon ug nutmeg. Kremaha ang peanut butter, mantekilya ug asukal hangtud maogaan ug mobukad. Isagol ang binatil nga itlog ug saing. Kutsaritaa pagpahimutang sa pinggan panghudno nga pinahiran ug manteka. Hudnoha sa kasarangang kainiton 8 ngadto sa 10 ka gutlo.

PINYATO

2 ka tasang repinadong asukal
2 ka tasang sinanlag nga mani

Butangig asukal ang puthaw nga kalaha. Kini ray gamiton nga kasangkapan alang niining resipeha. Ukaya kanunay sa kasarangang kainit hangtud malanay ang asukal ug mahimong latik. Ayaw kinig lutoa nga pula kaayo kay pagong ang lami. Sa dili pa malanay, maporma ang asukal nga mga gahing tibugol, ug lagmit dli malanay ang ubang tibugol sa dili pa kaayo moitom ang latik, apan ayaw paghulat-ilunod ang mani bisan dili pa mahurot pagkalanay ang mga tibugol. Lahugaya pag-ayo hangtud maputos sa latik ang tanang mani. Ibutang sa lapad nga tabla o cooky sheet. Pataga sa labing nipis nga mahimo. Inat-inata sa imong kamot hangtud manipis. Hipusa sa sudlanan nga hugot kaayong pagkasira.

PINEAPPLE PIE

4 ka itlog
1 1/4 ka tasang asukal
4 ka kutsarang harina (kinalis)
2 ka kutsarang margarina o mantekilya
1 ka tasang pinaaslom nga gatas o buttermilk (butangi ang tasa ug 1 ka kutsarang dugsa lemon o kalamansi, ug pun-a sa tam-is nga gatas, lahugaya)
Lundig diyutay kaayong soda ang aslom nga gatas
1 ka tasang dinugmok nga pinya

Sagola ang asukal ug harina, lundi sa binatil nga mga pughak sa itlog. Ilahugay ang diyutay kaayong soda sa aslom nga gatas, ilunod ang gatas ug pinya sa tinimpla nga gilatid sa itaas. Ihuwad kini sa wala pa mahudnong pie crust, o panghanig, butangig diyutayng mantekilya, ug hudnoha sa kainiton nga 450°F. mga 10 ka gutlo. Kunhori ang kainiton sa 350°F. ug hudnoha hangtud dili pa kaayo gahi ang sulod, sa ato pa, matarog kon uyogon ang hulmahan. Isabulak ang pinagahing pagkabatil nga mga klara sa itlog (binatil uban sa 6 ka kutsarang asukal). Hudnohoa hangtud mapula-pula, mga 15 o 20 ka gutlo.

MANGO PIE

2 1/2 ka tasang hiniwa nga mangga
1/2 sa kutsarang tayobong o 1 1/2 ka kutsarang harina
1 ka tasang asukal
1/4 sa tasang tubig
1 ka kutsaritang margarina

Paloti ug nipisa paghiwa ang mga mangga. Ibutang sa hulmahan sa pie nga nahanigan ug pie crust. Sabulakig asukal ug tayobong o harina. Buboi ug tubig ang ibabaw ug butangig tinagidiyut nga mantekilya. Tabonig mga pinarasong pie crust nga pinahilig nga pagkahiwa, ug hudnoha sa 10 ka gutlo sa kainiton nga 450°F., unya pahinayi sa 425°F. Sulod sa 30 ka gutlo. Makahimo ug pie nga 9 ka pulgada

GINISANG MONGGOS

2 ka tasang monggos, linat-an
3 ka kutsarang manteka
4 ka kutsarang ahos
4 ka kutsarang sibuyas, tinadtad
1/2 sa tasang kamatis
1 ka tasang kamunggay o dahon sa paliya
Asin itimpla

Lat-i ang monggos. Inig kahumok na, haona ug ipadaplin una. Gisala ang ahos hangtud mapula-pula, ilunod ang sibuyas, kamatis ug dahon, unya idugang ang linat-ang monggos. Timplahi sa asin. Pabukala hangtud maluto. Idulot nga init sa 4.

KINAMUNGGAYAN NGA MAIS

2 ka tasang binanggod nga anagon
1 ka lusok nga ahos
1 ka sibuyas
3 ka tasang tubig
1 ka gamayng sikwa
1 ka tasang kamunggay
Asin itimpla

Gisala ang ahos ug sibuyas. Sabwig tubig ug pabukala, unya ilunod ang binanggod nga anagon, sigihig ukay aron dili mapagong. Inig kaluto, ilunod ang sikwa ug kamunggay. Idulot nga init sa 4 ngadto sa 6.

ADOBONG PUSO SA SAGING

Kuhaa ang bagang panit sa puso sa saging. Pinoha pagtadtad. Pug-a sa asin aron makuha ang ksalod ug hugasi. Gisala ang ahos hangtud mapula-pula, ilunod ang dahon nga lawrel, tubig, duga sa kalamansi ug asin. Pabukala, ug ilunod ang tinadtad nga puso sa saging Lundi ug 2 ka kutsarang manteka. Lutoa hangtud mahumok ug hapit na maitos ang sabaw.

ADOBONG OKRA

20 ka linghod nga okra
4 ka kutsarang duga sa kalamansi
1/2 sa tasang pinong pagkatadtad nga gluten
3 ka kutsarang toyo
Ahos, sibuyas
Asin itimpla

Hugasi ug lapwai ang okra. Pritoha ang gluten ug ilunod ang ahos, sibuyas ug ang linghod nga okra. Ilunod ang duga sa kalamansi, toyo ug asin. Lutoa hangtud mahumok ang okra. Ikadulot sa 5.

ADOBONG TANGKONG

2 ka pungpong tangkong
3 ka kutsarang toyo
1/2 sa kutsaritang asukal
1 ka kutsarang duga sa kalamansi
1 ka lusok nga ahos

Hugasi ug putol-putola ang tangkong. Gisala ang ahos. Inig kapula-pula ilunod ang duga sa kalamansi ug pabukala. Timplahi sa toyo ug asin. Mahimong gamiton ang okra o sigarilyas inay sa tangkong. Mahimo ang 4 ngadto sa 6 ka dulot.

SINUKMANI

3 ka tasang pilit
3 1/2 ka tasang asukal
3 ka lubi
1 ka kutsaritang asin

Lutoa ang bugas sa kasagarang paagi uban sa 3 o 4 ka dahon nga pandan. Kagora ang lubi ug pug-a aron makuha ang tuno; ayaw sagolig tubig ang pagpuga. Pug-a sa makaduha o makatolo pa pinaagi sa pagdugang ug usa ka tasang tubig nga init sa matag pagpuga. Pabukala ang lasaw nga tuno sa lubi hangtud motibogol ugan sa asukal. Unya ilunod ang espesong tuno hangtud motibogol sa usab. Unya ilunod ang humay ug padayona ang pagluto, kanunaya pag-ukay sa hinay nga kalayo hangtud maespeso pag-ayo ang tinimpla ug ldi manapot sa kilid sa gilutoan. Balhina sa sudlanan nga hinanigan ug dahon sa saging. Idulot nga init o bugnaw.